دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مصرف الکل در بین دانش آموزان
  • مصرف الکل در بین دانش آموزان

مصرف الکل در بین دانش آموزان همواره یکی از دغدغه های خانواده ها و مسئولین بوده است زیرا که مصرف الکل می تواند اثرات مخربی بر بدن جوانان داشته باشد . در این مجموعه داده شاهد جمع آوری اطلاعات درباره مصرف الکل در بین جوانان هستیم.

در این مجموعه داده ( دیتاست) ویژگی های متعددی برای پیدا کردن الگوی رفتاری دانش آموزان در مصرف الکل مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، مدرسه،سطح درآمد خانواده و جمعا سی ویژگی مورد بررسی قرار گرفته است.  این مجموعه داده (دیتاست) میتواند برای محققین حوزه سلامت در داده کاوی مفید و سودمند باشد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.