دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • دیتاست (مجموعه داده) نظرات کالا از سایت eopinions.com
  • دیتاست (مجموعه داده) نظرات کالا از سایت eopinions.com
کد : 3353

دیتاست (مجموعه داده) نظرات کالا از سایت eopinions.com

گروه : نظرکاوی
قیمت : رایگان

در این دیتاست مجموعه نظرات کالا از سایت معروف eopinions.com جمع آوری شده است در این دیتاست در حدود 1384 نظر فیلم مثبت و  منفی جمع آوری شده است در این دیتاست کاربران نظرات مثبت و منفی خود راجع به کالاهای مختلف را ابراز کرده اند. این دیتاست برای نظرکاوی برروی نظرات انگلیسی مفید خواهد بود. در این دیتاست نظرات مثبت و منفی به دقت برچسب گزاری شده اند. از این دیتاست میتواند برای یادگیری مباحث نظرکاوی و عقیده کاوی اسفاده کرد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.