دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( پنجاه هزار)
کد : 3360

مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( پنجاه هزار)

گروه : نظرکاوی
قیمت : 9900 تومان

 این مجموعه داده (دیتاست) شامل 50 هزار نظر فیلم است. این مجموعه داده برای کسانی که به دنبال نظرکاوی (عقیده کاوی) برروی نظرات فیلم انگلیسی هستند مفید می باشد. نظرکاوی یا عقیده کاوی یا تحلیل احساسات به دنبال طبقه بندی نظرات و احساسات افراد در گروه های مثبت، منفی و خنثی است. در این مجموعه داده هر نظر در داخل یک فایل تکست قرار گرفته است و در دو گروه آموزش و تست در پوشه های جداگانه ذخیره شده است. این مجموعه داده شامل نظرات فیلم به زبان انگلیسی است. در این مجموعه داده 25 هزار نظر برای آموزش و 25 هزار نظر برای تست جمع آوری شده است. این نظرات برچسب نخورده اند و برای کار برروی این ها باید از روش های بدون نظارت استفاده کرد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.