دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( ده هزار)
کد : 3361

مجموعه داده (دیتاست) نظرکاوی (عقیده کاوی) انگلیسی ( ده هزار)

گروه : نظرکاوی
قیمت : رایگان

این مجموعه داده (دیتاست) شامل 10662 نظر فیلم است. این مجموعه داده برای کسانی که به دنبال نظرکاوی (عقیده کاوی) برروی نظرات فیلم انگلیسی هستند مفید می باشد. نظرکاوی یا عقیده کاوی یا تحلیل احساسات به دنبال طبقه بندی نظرات و احساسات افراد در گروه های مثبت، منفی و خنثی است. در این مجموعه داده همه نظرها در داخل یک خط یک فایل تکست قرار گرفته است و هر گروه مثبت و منفی در پوشه های جداگانه ذخیره شده است. این مجموعه داده شامل نظرات فیلم به زبان انگلیسی است. در این مجموعه داده 5331 نظر مثبت و 5331 نظر منفی جمع آوری شده است. برای محققینی که به دنبال مجموعه داده برچسب گزاری شده هستند این مجموعه داده بسیار مفید است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.