دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده اطلاعات جریان وجوه نقد شرکت های بورس تهران از سال 86 تا آخر 93
کد : 3373

مجموعه داده اطلاعات جریان وجوه نقد شرکت های بورس تهران از سال 86 تا آخر 93

قیمت : 49000 تومان

صورت جریان وجوه نقد همیشه از پر اهمیت ترین وحساس ترین بخش صورت های مالی بوده که همیشه مورد توجه تحلیل گران بنیادی سهام قرار می گیرد.
جریانات وجوه نقد موردی از یک موسسه تجاری است که تصمیم گیری های اهرمی و سرمایه گذاری را ناشی میشود پس با درک بیشتر این جریانات هم استفاده کنندگان خارجی و هم داخلی اطلاعات به خوبی در مرحله تصمیم گیری می تواند از آن استفاده کنند.
مجموعه داده ی فوق دارای تمامی جرانات نقدی تمامی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به صورت جز به جز و مقایسه ای  همراه با اطلاعات تکمیلی از ابتدای سال 86 تا سال 94 می باشد.
مجموعه داده ی زیر برای داده کاوی، مقاله نویسی و تحلیل بنیادی سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.