دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده اخبار فارسی برچسب گزاری شده
  • مجموعه داده اخبار فارسی برچسب گزاری شده
  • مجموعه داده اخبار فارسی برچسب گزاری شده
کد : 3375

مجموعه داده اخبار فارسی برچسب گزاری شده

گروه : نظرکاوی
قیمت : 49000 تومان

دیتاست ها(مجموعه داده) اخبار فارسی به صورت دستی توسط دو نفر برچسب گزاری شده است. در این مجموعه داده هدف نظرکاوی بر روی اخبار فارسی است. در این مجموعه داده سه نوع دیتاست وجود دارد. در نوع اول از اخبار منفی، مثبت و خنثی هر یک 500 خبر وجود دارد جمعه 1500 خبر. در نوع دوم هزار خبر مثبت و منفی در کنار 1000 خبر خنثی ارائه شده است. در نوع سوم نیز 500 خبر مثبت و 500 خبر منفی برچسب گزاری شده است.  این مجموعه داده شامل قطبیت خبر، تیتر اخبار و متن اخبار است.  فرمت این مجموعه داده در اکسل است. این مجموعه داده برای کسانی که به دنبال نظرکاوی بر روی اخبار فارسی هستند بسیار مفید است. در این مجموعه داده 0 به معنای احساس خنثی است، 1 به معنای احساس مثبت و 2 به معنای احساس منفی برچسب گزاری شده است.

در لینک نمونه ای از دیتاست ارائه شده است:

 http://dataheart.ir/upload/public/18061517331900.xlsx 

اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.