دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری قلبی
  • مجموعه داده کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری قلبی
  • مجموعه داده کاربرد داده کاوی در تشخیص بیماری قلبی

امروزه در دانش پزشکی شاهد جمع آوری داده های  فراوان در مورد بیماری های مختلف  هستیم . تحقیق  روی  این داده ها و بدست آوردن نتایج و الگو های مفید در رابطه با بیماری ها یکی از اهداف استفاده از این داده ها است.  در این پروژه برای بدست آوردن روابط مفید بین عوامل خطر زا در  بیماری قلبی استفاده  کرده ایم.  این بیماری با توجه  به شیوه و سهمی که در مرگ و میر انسانها دارد از اهمیت  بالایی برخوردار است. با اعمال  داده کاوی  روی این داده های مربوط به  300 بیمار مهم ترین  متغیرها در ارتباط با Thal ، Cp  Thalach، Exang و Ca می باشد . در قسمت زیر درباره ویژگی های مختلف این مجموعه داده توضیحات کاملی ارائه شده است. از این دیتاست می توان برای انجام پروژه های داده کاوی بهره جست. در واقع می توان با استفاده از ویژگی های یاد شده در جدول زیر برای پیش بینی ستون آخری مدل داده کاوی ارائه داد. 

نام صفت

توضیحات

مقادیر فیلد ها

age

سن بیمار

عددی

sex

جنسیت

1 = male; 0 = female

Cp

نوع درد قفسه سينه

1: typical angin
2: atypical angi    
3: non-anginal p

4: asymptomatic

testbps

فشار خون فرد در حالت ايستا

عددی

chol

كلسترول خون

عددی

fbs

قند خون

1 = true; 0 = false

restecg

نتایج نوار قلب در حال استراحت

0: normal

1: having ST-T wave abnormality

2: left ventricular hypertrophy

thalach

حداكثر ضربان قلب ثبت شده

عددی

exang

آیا ورزش باعث افزایش آنژین شده

1 = yes; 0 = no

Oldpeak

در ST ميزان تورفتگي موج

هنگام ورزش در مقايسه با زمان

استراحت

عددی

slope

شیب بلندترین نقطه موجST در هنگام ورزش(نشان دهنده توان قدرتی فرد)

1: upsloping
2: flat            
3: downslopi

ca

تعداد رگ هاي اصلي قلب كه ماده رنگي در آنها تزريق شده

0-3 value

Thal

نشان دهنده نتايج آنژيوگرافي

Normal=3

fixed =6   

reversable defect=7  

diagnosis

تشخيص قلبي

Positive -2

Negative -1

 
اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.