دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده متن فارسی برای پروژه های تشخیص زبان متن
کد : 3397

مجموعه داده متن فارسی برای پروژه های تشخیص زبان متن

گروه : متن کاوی
قیمت : رایگان

تشخیص زبان متن حوزه‌ای است که به دنبال شناسایی اتوماتیک زبان مورد استفاده در یک متن است به‌طور مثال با ارائه یک متن به سیستم شناسایی زبان مشخص می شود که این متن به چه زبانی نوشته‌شده است. در این مجموعه داده، متنی حجیم به زبان فارسی عرضه شده است که برای محققین تشخیص زبان متن مفید می باشد. از این مجموعه داده می توان برای ایجاد مدل های تشخیص زبان متن بهره جست.  اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید.