دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده نظرات به زبان عربی

نظرکاوی برروی نظرات کار می کند یعنی نظر به‌عنوان داده خام در اختیار روش ها، رویکردها و الگوریتم‌های نظرکاوی قرار می گیرند و نظرکاوی از این نظرات به همراه روش ها، رویکردها و الگوریتم ها دانش استخراج می کند. در این حوزه منظور از دانش ، احساسات نهفته در نظرات است این احساسات می تواند مثبت، منفی و خنثی تعریف شود. در این تحقیق نظرات مثبت و منفی مورد توجه قرار گرفته است.
زبان عربی یکی از مهم‌ترین زبان‌های دنیاست در ایران نیز میلیون‌ها نفر به این زبان تکلم می‌کنند در این مجموعه داده  2000 نظر عربی به‌عنوان دیتاست در نظر گفته‌شده 1000 نظر منفی و 1000 نظر مثبت. این نظرات از توییتر جمع آوری شده و برچسب گزاری شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.