دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده سهم تجارت های مختلف در اقتصاد دنیا
کد : 3406

مجموعه داده سهم تجارت های مختلف در اقتصاد دنیا

قیمت : رایگان

این مجموعه داده از قسمت های بسیاری تشکیل شده است و جزئیات فراوانی دارد ولی در حالت کلی درباره تجارت های مختلف و سهم آن ها در تجارت کل دنیاست. این که چه شرکت هایی از کدام کشور ها نقش برجسته تری در تجارت دنیا دارند.

اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.