دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده درصد ساکنان شهری و روستایی در ایران در بین سال های 1355 تا 1390
کد : 3409

مجموعه داده درصد ساکنان شهری و روستایی در ایران در بین سال های 1355 تا 1390

قیمت : رایگان

در این مجموعه داده درصد ساکنان شهری و روستایی در ایران در بین سال هاس 1355 تا  1390 ارائه شده است. در این مجموعه داده سعی شده است دمگرافی ساکنان شهری و روستایی ایران مورد توجه قرار گیرد. این مجموعه داده برای تحلیل گران آماری جمعیت ایران مفید خواهد بود. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.