دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده مقالات پذیرفته شده در کنفرانس AAAI
کد : 3412

مجموعه داده مقالات پذیرفته شده در کنفرانس AAAI

گروه : متن کاوی
قیمت : رایگان

مجموعه داده مقالات پذیرفته شده در کنفرانس   AAAI به دنبال استخراج سیاست ها و روش داوری کنفرانس مذکور است در این مجموعه داده تمامی 150 مقاله پذیرفته شده با کلمات کلیدی، خلاصه و عنوان مقاله ذکر شده است. با بررسی و متن کاوی این مجموعه داده می تواند درباره موضوعاتی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است بحث و بررسی انجام داد. این مجموعه داده برای محققین متن کاوی می تواند مفید باشد.