دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده نظرات فارسی برچسب گزاری شده هتل
  • مجموعه داده نظرات فارسی برچسب گزاری شده هتل
  • مجموعه داده نظرات فارسی برچسب گزاری شده هتل

نظرکاوی یا عقیده کاوی یا تحلیل احساسات به دنبال طبقه بندی نظرات و احساسات افراد در گروه های مثبت، منفی و خنثی است. در این مجموعه داده همه نظرها در داخل یک خط یک فایل تکست قرار گرفته است و هر نظر مثبت و منفی در یک خط جداگانه وجود دارد. این مجموعه داده شامل نظرات هتل به زبان فارسی است. در این مجموعه داده 6126 نظر مثبت و 2380 نظر منفی جمع آوری شده است. برای محققینی که به دنبال مجموعه داده برچسب گزاری شده نظرکاوی برای زبان فارسی  هستند این مجموعه داده بسیار مفید است.  وجود چنین مجموعه داده ای بزرگ برای زبان فارسی برای محققین نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات) مفید و جالب توجه است.اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.