دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده نظرات کاربران توییتر درباره فیلم های مختلف
کد : 3420

مجموعه داده نظرات کاربران توییتر درباره فیلم های مختلف

گروه : نظرکاوی
قیمت : 19000 تومان

حوزه سینما یکی از موضوعات داغ و مورد بحث در همه شبکه های اجتماعی به خصوص شبکه اجتماعی توییتر است در این شبکه اجتماعی درباره فیلم ها و احساسات در مورد فیلم ها توییت های بسیاری انداخته می شود. در این مجموعه داده 168005 توییت درباره فیلم ها و 258655 توییت درباره بازیگران فیلم ها انداخته شده است.

این مجموعه داده برای محققینی که به دنبال نظرکاوی بر پایه ویژگی در نظرات فیلم ها هستند تهیه شده است. فرمت این مجموعه داده فایل های sql است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید.