دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده ریزش یا عدم ریزش مشتری در یک شرکت تلکام
  • مجموعه داده ریزش یا عدم ریزش مشتری در یک شرکت تلکام

مبحث ریزش مشتریان یکی از موضوعات تحقیقاتی در حوزه استخراج دانش از داده خام است. در این مبحث با استفاده از اطلاعات مشتریان، وفاداری و عدم وفاداری آن ها به شرکت بررسی شده و علت های آن استخراج می شود. این مجموعه داده شامل اطلاعات بیش از سه هزار مشتری است که از یک شرکت تلکام خدمات اینترنت در ایران دریافت شده است. در این شرکت بر اساس سه ویژگی مشکلات، نوع قرارداد و میزان مصرف درباره وفاداری یا عدم وفاداری مشتری مجموعه داده ای آماده شده است. این مجموعه داده برای محققینی که به دنبال استخراج پایان نامه و تحقیقات جامع در این حوزه هستند بسیار مفید است.  اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید.