دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده طبقه بندی نوشیدنی
کد : 3436

مجموعه داده طبقه بندی نوشیدنی

قیمت : رایگان

برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.