دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی
  • مجموعه داده بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی
کد : 3441

مجموعه داده بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی

قیمت : 9900 تومان

این دیتاست  حاوی اطلاعاتی مرتبط به بازاریابی مستقیم در یک موسسه بانکی در کشور پرتغال است. بازاریابی مستقیم یکی از استراتژی های بازاریابی در صنعت بانکداری است. بازاریابی مستقیم یعنی فرستادن و ارایه محصول جدید همراه با اطلاعات آن برای مشتری که میتواند با پست،پیام کوتاه ،پست الکترونیک و یا تماس تلفنی انجام شود. ویژگی این دیتاست بر اساس بازاریابی مستقیم با تماس تلفنی است که در نهایت بر مبنای شناخت مشتری هدف با توجه به اطلاعات ذخیره شده در پایگاه داده با ابزارهای پیش بینی در داده کاوی عمل میکند. به این صورت که تایید مشتری هدف با توجه به ویژگی هر متغیر(مشتری) که در ادامه بیان میشود  انجام میشود .یعنی با روشهای پیش بینی و رده بندی در داده کاوی تایید میشود که آیا این مشتری قابلیت ایجاد سپرده بلند مدت در سیستم بانک را دارا است یا خیر ؟ و اینکه میتوان با این روش بازاریابی(تلفنی) روی این مشتری موفق شد یا خیر؟ یعنی یک سیستم تصمیم گیری)DSS روی مشتریان هدف و انتخاب روش بازاریابی و الگوهای خرید اتخاذ میشود. در واقع دیتاست با ناظر است و دارای برچسب کلاس است. این دیتاست از مجموعه پایگاه داده های دانشگاه کالیفرنیا جمع آوری شده است.متغیرها در دو نوع عددی((numerical و گسسته(nominal) تعریف میشوند. تعداد رکوردها: 4522 رکورد       تعداد متغیرها: 16       ورودی : داده های مشتریان بانک  7 متغیر عددی و 9 متغیر گسسته هستند. هم چنین از مجموع  4522 رکورد 4000 رکورد متعلق به کلاس منفی و 521 تنها  رکورد متعلق به کلاس مثبت هستند.

برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.