دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده بیماری کبد
  • مجموعه داده بیماری کبد

امروزه در دانش پزشکی شاهد جمع آوری داده های  فراوان در مورد بیماری های مختلف  هستیم . تحقیق  روی  این داده ها و بدست آوردن نتایج و الگو های مفید در رابطه با بیماری ها یکی از اهداف استفاده از این داده ها است.  در این مجموعه داده بیماری کبد مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از 583 نفر بیمار کبدی مورد بررسی قرار گرفته و بیش از 10 ویژگی استخراج شده و جمع آوری شده است. سن، گروه خونی و.... بسیاری ویژگی دیگر. این مجموعه داده برای انجام پروژه در زمینه داده کاوی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. محققین داده کاوی سلامت مخاطبین اصلی این دیتاست هستند. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.