دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده سوانح هوایی در دنیا
  • مجموعه داده سوانح هوایی در دنیا
کد : 3445

مجموعه داده سوانح هوایی در دنیا

قیمت : 4900 تومان

سازمان ملی ایمنی حمل و نقل آمریکا، همه ساله گزارشی از سوانح هوایی رخ داده در طول آن سال را برای محققین حوزه داده کاوی منتشر می کند. این گزارش ها حاوی اطلاعات باارزشی از نوع و چگونگی حادثه رخ داده برای هواپیماها و سایر وسایل پرندۀ غیر نظامی می باشد. گروه تحقیقاتی دیتاهارت که به منظور فراهم سازی دیتاست های مفید برای محققین داده کاوی تشکیل شده است این دیتاست را تهیه کرده است. این دیتاست می تواند برای مساله های خوشه بندی و پیش بینی مورد استفاده قرار گیرد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید. 

ویژگی های این مجموعه داده شامل:

  • شناسه سوانح
  • نوع سانحه
  • شماره سانحه
  • تاریخ سانحه
  • محل سانحه
  • کشور سانحه

می باشد. فرمت این مجموعه داده CSV می باشد.