دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده نمرات ریاضی دانش آموزان و 30 ویژگی مرتبط با دانش آموز
کد : 3456

مجموعه داده نمرات ریاضی دانش آموزان و 30 ویژگی مرتبط با دانش آموز

قیمت : 9900 تومان

در این مجموعه داده به دنبال ارائه مجموعه داده نمرات دانش آموزان هستیم در دنیای امروز والدین و شرایط محیطی دانش آموز در نحوه عملکرد دانش آموز در مدرسه تاثیر گذار است در واقع می توان نمره نهایی یک دانش آموز را تابعی از رفتار خانواده، رفتار شخص، سطح کیفی مدرسه و عوامل دیگر دانست در این مجموعه داده به دنبال شناسایی این متغییرها هستیم.

در این مجموعه داده یا دیتا سیت بیش از ۶۰۰ دانش آموز مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز نمره ریاضی هر دانش آموز بر اساس این سی ویژگی ارائه شده است. این مجموعه داده می‌تواند برای محققین داده کاوی بسیار مفید باشد همچنین دانشجویان و محققین فیلد های مطالعاتی مربوط به دانش آموزان نیز می توانند از این مجموعه داده استفاده کنند تا دانش نهفته در این مجموعه داده را بیابند.  مجموعه داده دانش آموزان زیر یکی از معتبرترین مجموعه داده های این حوزه مطالعاتی است. مشخصات ستون ها در زیر ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید. 

#اطلاعات 30 ویژگی دانش آموز
1 مدرسه 
2 جنسیت دانش آموز (باینری: 'F' - زن یا 'M' - مرد)
3 سن - سن دانش آموز (عددی: 15-22)
4 آدرس - دانش آموز نوع آدرس منزل (باینری: 'U' - شهری یا 'R' - روستایی)
5 تعداد افراد خانواده - اندازه خانواده (باینری: LE3 - کمتر یا مساوی 3 یا GT3 - بیشتر از 3)
6 وضعیت زندگی مشترک بدون ازدواج پدر و مادر (باینری: 'T' - با هم زندگی یا 'A' - از هم جدا)
7  تحصیلات مادر (عددی: 0-4 ابتدایی تا عالی)
8 تحصیلات مادر(عددی: 0-4 ابتدایی تا عالی)
9  شغل مادر (اسمی: "معلم" و ..)
10  شغل پدر (اسمی: "معلم و ..)
11 دلیل برای انتخاب این مدرسه (اسمی: نزدیک به "خانه"، مدرسه شهرت '،' البته "ترجیح و یا« دیگری »
12 سرپرست بچه (اسمی: «مادر»، «پدر» یا «دیگر)
13 صفحه اصلی به زمان سفر مدرسه (عددی: 1 - <... 15 دقیقه، 2 - 15 تا 30 دقیقه، 3 - 30 دقیقه تا 1 ساعت، یا 4 -> 1 ساعت)
14 مدت زمان مطالعه (عددی: 1 - <2 ساعت، 2 - 2 تا 5 ساعت، 3 - 5 تا 10 ساعت، یا 4 -> 10 ساعت)
15 شکست - تعداد شکست کلاس گذشته (عددی: اگر 1 <= N <3، دیگری 4)
16 پشتیبانی اضافی آموزشی (باینری: آری یا نه)
17 حمایت از خانواده های آموزشی (باینری: آری یا نه)
18 پرداخت می شود - کلاس های اضافی پرداخت در موضوع درس (ریاضی یا پرتغالی) (باینری: آری یا نه)
19 فعالیت - فعالیت های فوق برنامه (باینری: آری یا نه)
20 مهد کودک - مدرسه مهد کودک (باینری: آری یا نه)
21 بالاتر - می خواهد به آموزش عالی (باینری: آری یا نه)
22 اینترنت - دسترسی به اینترنت در خانه (باینری: آری یا نه)
23 عاشقانه - با یک رابطه عاشقانه (باینری: آری یا نه)
24 کیفیت روابط خانواده (عددی: از 1 - بسیار بد به 5 - عالی)
25 زنگ تفریح ​​- وقت آزاد بعد از مدرسه (عددی: از 1 - بسیار کم به 5 - بسیار بالا)
26 بیرون رفتن با دوستان (عددی: از 1 - بسیار کم به 5 - بسیار بالا)
27 روز کاری مصرف الکل (عددی: از 1 - بسیار کم به 5 - بسیار بالا)
28 آخر هفته مصرف الکل (عددی: از 1 - بسیار کم به 5 - بسیار بالا)
29 وضعیت سلامت فعلی (عددی: از 1 - بسیار بد به 5 - بسیار خوب)
30 تعداد غیبت از مدرسه (عددی: 0 تا 93)

#نمرات درس ریاضی دانش اموز
31 G1 - دوره اول کلاس (عددی: از 0 تا 20)
31 G2 - دوره درجه دوم (عددی: از 0 تا 20)
32 G3 - نمره نهایی (عددی: از 0 تا 20، خروجی هدف)