دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • لغت نامه فارسی برای نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)
  • لغت نامه فارسی برای نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)
  • لغت نامه فارسی برای نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)
کد : 3460

لغت نامه فارسی برای نظرکاوی (عقیده کاوی یا تحلیل احساسات)

قیمت : 9900 تومان

نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی است که سعی می کند احساسات، رفتار، نظرات و تحلیل افراد مختلف را نسبت به موجودیت ها و ویژگی های آن بیان کند. این موجودیت می تواند محصول ها، سرویس ها، سازمان ها، افراد و رخدادها و موضوعات باشد. 

این نظر می تواند مثبت و یا منفی و یا هیچکدام از این دو باشد و به صورت نظر خنثی طبقه بندی شود. افراد نسبت به موضوعات مختلفی مثل فیلم ها محصولات و یا سیاستمداران ابراز نظر می کنند که در این صورت می توان با نظر کاوی همه اینها را استخراج کرد و از این اطلاعات برای اهداف بعدی خود استفاده کرد.

در این مجموعه داده لغات فارسی بر اساس احساسات پنهان در آن ها برچسب گزاری و امتیاز بندی شده اند یعنی کلمات با احساسات مثبت با اعداد مثبت و کلمات با احساسات منفی با اعداد منفی نمایش داده شده اند. این لغت نامه توسط آقای دکتر بصیری و همکارانش ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.