دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • لیست و مشخصات تمامی مدارس استان تهران
کد : 3464

لیست و مشخصات تمامی مدارس استان تهران

قیمت : 99000 تومان

در این مجموعه داده مشخصات 6130 مدرسه که در استان تهران جای گرفته است وجود دارد. لیست مدارس استان تهران می تواند برای مجموعه های تجاری دارای ارزش افزوده باشد و در بازاریابی از این اطلاعات استفاده نمایند. در این مجموعه داده لیست مدارس استان تهران با مشخصات شان مانند مقطع، منطقه، نوع مدرسه، جنسیت، کد، نام واحد، تلفن و آدرس جمع آوری شده است. 

برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.