دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده توییت های 100 کاربر توییتر
  • مجموعه داده توییت های 100 کاربر توییتر
  • مجموعه داده توییت های 100 کاربر توییتر
  • مجموعه داده توییت های 100 کاربر توییتر
کد : 3466

مجموعه داده توییت های 100 کاربر توییتر

قیمت : 99000 تومان

یکی از تحقیقاتی که بر روی شبکه های اجتماعی انجام می گردد تحقیق بر روی رفتار کاربران شبکه های اجتماعی است. شبکه اجتماعی توییتر نیز به دلیل اینکه تا حدودی دیتا در اختیار محققین قرار می دهد مورد توجه بیشتر محققین شبکه های اجتماعی است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید. 

در این مجموعه داده ویژگی های زیر برای هر کاربر جمع آوری شده است:

تاریخ ایجاد توییت

نام کاربر

آی دی کاربر

اگر برای کاربری ارسال شده باشد نام آن کاربر

آی دی کاربر مخاطب

زبان توییت

منبع

محتوای توییت

مشخصات جغرافیایی

تعداد ریتوییت توییت مورد نظر 

ای دی توییت