دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده رابطه کلمات با سن و جنسیت افراد در زبان انگلیسی
  • مجموعه داده رابطه کلمات با سن و جنسیت افراد در زبان انگلیسی
کد : 3469

مجموعه داده رابطه کلمات با سن و جنسیت افراد در زبان انگلیسی

قیمت : 9900 تومان

برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.