دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • دیتاست مدیریت منابع انسانی
  • دیتاست مدیریت منابع انسانی
کد : 3475

دیتاست مدیریت منابع انسانی

قیمت : 4900 تومان

منابع انسانی همیشه به عنوان اصلی ترین دارایی های یک سازمان تلقی می شود. منابع انسانی کارآمد، توانمند و با روحیه، می تواند اصلی ترین مزیت رقابتی هر سازمانی باشد.

در این بین تحلیل عوامل موثر بر روحیات و خلق و خوءهای عمده کارکنان در سازمان ها همواره یکی از اصلی ترین زمینه های تحقیقاتی میان پژوهشگران بوده و هست. یکی از این زمینه های تحقیقاتی جذاب در حوزه مدیریت منابع انسانی، تحلیل خروج نیروهای مستعد سازمانی از شرکت و علل موثر بر این تصمیم ایشان است. در واقع سوالی اساسی در این ارتباط این است که چرا کارمندان مستعد شرکت را ترک می کنند و کارمندان بعدی که قصد ترک شرکت را دارند کدام ها هستند؟ با پیش بینی خروج افراد می توان اقدامات پیشگیرانه را برای صرف نظر کردن آنها پیاده نمود. در این دیتاست بر اساس گزارش واحد مدیریت منابع انسانی اطلاعات زیر مربوط به کارکنان یک شرکت طی پنج سال جمع آوری شده اند.

مشخصه های این دیتاست شامل:

  • سطح رضایت کارمندان
  • آخرین ارزیابی
  • تعداد پروژه ها
  • میزان زمان سپری شده شخص در شرکت
  • مشاجرات شغلی
  • ارتقا و یا عدم ارتقا
  • فروش
  • حقوق

و  برچسب نهایی جداشدن و یا عدم جداشدن کارمند می باشد. این دیتاست برای مباحث طبقه بندی بسیار مناسب می باشد. فرمت این دیتاست CSV  و Excel  می باشد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.