دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده ویژگی های ورزشکاران هر رشته ورزشی
  • مجموعه داده ویژگی های ورزشکاران هر رشته ورزشی
  • مجموعه داده ویژگی های ورزشکاران هر رشته ورزشی
کد : 3481

مجموعه داده ویژگی های ورزشکاران هر رشته ورزشی

قیمت : 9900 تومان

همان طور که مستحضر هستید داده کاوی علم استخراج دانش از الگو هاست. در این مجموعه داده الگوی ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی هایی که به ترتیب در این مجموعه داده بررسی شده اند:

1- سن ورزشکار

2- قدرت ورزشکار

3- سرعت ورزشکار

4- میزان آسیب دیدگی ورزشکار

5- قدرت دید ورزشکار

6-صبر

7- چابکی

8-قدرت تصمیم گیری

در پایان نیز بر اساس این ویژگی ها هر ورزشکار در ورزش خود طبقه بندی می شود. این مجموعه داده شامل مجموعه داده های آموزش شامل 494 مورد و مجموعه داده تست شامل 1842 مورد می باشد. در این دیتاست این پیش فرض وجود دارد که الگوی بدنی و روحی یک کشتی گیر به کشتی گیر دیگر بسیار شبیه تر است تا یک شناگر. این دیتاست برای علاقه مندان داده کاوی برای انجام پایان نامه یا تحقیق بسیار مناسب است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید.