دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده احتمال وقوع زلزله در استان مازندران
  • مجموعه داده احتمال وقوع زلزله در استان مازندران
کد : 3488

مجموعه داده احتمال وقوع زلزله در استان مازندران

قیمت : 39900 تومان

استفاده از داده کاوی برای علوم مختلف سابقه بسیاری دارد یکی از این علوم پیش بینی زلزله توسط الگوریتم های و روش های داده کاوی است. پیش بینی احتمال وقوع زلزله حتی چند ثانیه قبل از وقوع آن می تواند باعث نجات جان هزاران نفر شود به دلیل حساسیت موضوع تحقیقات گسترده ای برای پیش بینی احتمال وقوع زلزله انجام می شود. البته در کشور زلزله خیز ایران بهتر است به این تحقیقات بهای بیشتری داده شود. در این مجموعه داده به دنبال یافتن رابطه ای بین مشخصات جغرافیایی و احتمال وقوع زلزله هستیم. در این دیتاست ویژگی های زیر در نظر گرفته شده است. این مجموعه داده در فرمت اکسل ارائه شده است و برای علاقه مندان داده کاوی که در زمینه علوم زمین سر رشته دارند مفید می باشد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید.  


A
عمق زلزله

B
تاريخ وقوع

C
طول جغرافيايي

D
عرض جغرافيايي


بزرگی زلزله

 بر اساس مقدار ویژگی E خوشه بندی انجام شده است.