دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده هزینه نظامی کشور ها از سال 1988-2015
کد : 3489

مجموعه داده هزینه نظامی کشور ها از سال 1988-2015

قیمت : رایگان

در این جا مجموعه داده هزینه نظامی کشور ها از سال 1988-2015 ارائه شده است. این مجموعه داده می تواند برای دانشجویان و محققین علوم سیاسی مفید و سودمند باشد با استفاده از این اطلاعات می توان درباره دورنمای آتی هر کشور تحلیل انجام داد. هزینه نظامی یکی از مهمترین شاخص های هر کشور در روابط خارجی آن کشور است. تحلیل گران سیاسی به این مورد دقت بسیار زیادی دارند زیرا می توان با استفاده از آن درباره دیدگاه های سیاسی هر کشور اظهار نظر کرد.