دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • شش هزار نظر درباره خدمات هتل
  • شش هزار نظر درباره خدمات هتل
  • شش هزار نظر درباره خدمات هتل

نظرکاوی یا عقیده کاوی یا تحلیل احساسات به دنبال طبقه بندی نظرات و احساسات افراد در گروه های مثبت، منفی و در برخی مواقع خنثی است. در این مجموعه داده همه نظرها در داخل یک خط یک فایل تکست قرار گرفته است و هر نظر مثبت و منفی در یک خط جداگانه وجود دارد. این مجموعه داده شامل نظرات هتل به زبان فارسی است. در این مجموعه داده 6438 نظر جمع آوری و برچسب گزاری شده است. برای محققینی که به دنبال مجموعه داده برچسب گزاری شده نظرکاوی برای زبان فارسی  هستند این مجموعه داده بسیار مفید است.این مجموعه داده برای محققین نظرکاوی و سیستم های پیشنهاد دهنده قابل استفاده است. تیم دیتاهارت در مجموعه داده دیگری نیز نظرات هتل جمع اوری کرده و ارائه کرده بود.(goo.gl/xYStNu) در کنار تفاوت نظرات، این مجموعه داده تفاوتی که با مجموعه داده کد 3414 وجود دارد در این است که در این مجموعه داده نظرات برچسب گزاری نحوی شده اند در واقع یکی از مراحل مهم پیش پردازش انجام شده است. در این دیتاست سه ستون نظر، رضایت کاربر ( از 0 تا 100 امتیاز دهی شده است) و پیشنهاد یا عدم پیشنهاد مشخص شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

نمونه ای شامل 15 نظر در لینک زیر قابل مشاهده است. 

http://dataheart.ir/upload/public/33501508579902.csv