دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده توییت ها و رابطه آن با دمگرافی افراد
  • مجموعه داده توییت ها و رابطه آن با دمگرافی افراد
کد : 3508

مجموعه داده توییت ها و رابطه آن با دمگرافی افراد

قیمت : 19900 تومان

آیا رابطه ای بین محتوای توییت های یک فرد و ویژگی های آن فرد وجود دارد؟ آیا رابطه ای بین محتوای توییت های یک فرد و زن یا مرد بودن آن فرد وجود دارد؟ آیا رابطه ای بین محتوای توییت های یک فرد و تحصیلات فرد وجود دارد؟ آیا رابطه ای بین محتوای توییت های یک فرد و رضایتمندی او از زندگی وجود دارد؟ نمونه این دیتاست از طریق لینک زیر در دسترس است در این دیتاست هزاران کاربر مورد بررسی قرار گرفته اند. این مجموعه داده می توان برای پژوهش های بسیاری مورد استفاده قرار گیرد. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

http://dataheart.ir/upload/public/121341510239225.txt