دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده بارش ماهیانه سه شهر تهران، کرمانشاه و شیراز از سال 1951-2014
کد : 3511

مجموعه داده بارش ماهیانه سه شهر تهران، کرمانشاه و شیراز از سال 1951-2014

قیمت : 4900 تومان

آب و هوا در طول تاریخ تغییر پیدا کرده است. فقط در طول 65 هزار سال اخیر، تغییرات آب و هوایی در هفت چرخه طبیعی قرار گرفته و تغییر رفتار داده است. با پایان ناگهانی عصر یخبندان در حدود 7 هزار سال قبل، عصر آب و هوایی مدرن در نظر گرفته می شود. با توجه به گرمی هوا به طور سریع، دانشمندان از وقوع مشکلات زیستی بسیاری سخت به میان می آورند. کشور ما که یک کشور نیمه خشک نیز این مشکل را باید جدی بگیرد. در این دیتاست میزان بارش ماهیانه در سه شهر از کشور ما بین سال های 1951-2014 ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.