دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده پیش بینی  مشتری آتی
  • مجموعه داده پیش بینی  مشتری آتی

استخراج خودکار دانش جدید و مفید از منابع داده ای حجیم موجود طی یک فرآیند غیربدیهی مشخص را نیز داده کاوی گفته اند البته در زبان ساده پیدا کردن الگوی پنهان در داده را داده کاوی می گویند. علاقه مندانی که در پی یادگیری داده کاوی هستند در اول کار با مشکل پیدا کردن دیتاست های شفاف و قابل فهم مواجه می شوند. این مجموعه داده برای اهداف آموزشی علاقه مندان به داده کاوی عرضه شده است. در این مجموعه داده اطلاعات یک فروشگاه ارائه شده است در این دیتاست سن، جنسیت و نحوه پرداخت ثبت شده و احتمال اینکه مشتری به مشتری ثابت تبدیل شود ارائه شده است. مساله اصلی در این دیتاست در این است که مشتری با چه سن و جنسیت و نحوه پرداختی به مشتری آتی واحد تجاری تبدیل می شود. ویژگی های این دیتاست شامل موارد زیر هستند:

سن مشتری

جنسیت مشتری (مرد و زن)

نحوه پرداخت (نقد و کارت اعتباری)

احتمال مشتری شدن ( بلی و خیر)

با استفاده از این مجموعه داده می توان بر روی ایجاد مدل های طبقه بندی یا خوشه بندی مشتریان تمرکز کرد. این مجموعه داده در دو فرمت اکسل و csv توسط تیم فنی دیتاهارت ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.