دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده در مورد بازی گلف
  • مجموعه داده در مورد بازی گلف

استخراج خودکار دانش جدید و مفید از منابع داده ای حجیم موجود طی یک فرآیند غیربدیهی مشخص را نیز داده کاوی گفته اند البته در زبان ساده پیدا کردن الگوی پنهان در داده را داده کاوی می گویند. علاقه مندانی که در پی یادگیری داده کاوی هستند در اول کار با مشکل پیدا کردن دیتاست های شفاف و قابل فهم مواجه می شوند. این مجموعه داده برای اهداف آموزشی علاقه مندان به داده کاوی عرضه شده است. در این مجموعه داده درباره انجام بازی گلف اطلاعاتی ارائه شده است. در این دیتاست هوا، دما، رطوبت، باد به عنوان ویژگی و بازی گلف به عنوان ویژگی هدف ارائه شده است. مساله اصلی در این است که در چه شرایطی انجام بازی گلف امکان پذیر است. ویژگی های این دیتاست شامل موارد زیر هستند:

هوا (آفتابی-بارانی-ابری)

دما

رطوبت

باد (بلی- خیر)

انجام بازی گلف(بلی-خیر)

این مجموعه داده برای درک و فهم الگوریتم درخت تصمیم گیری پیشنهاد می شود. این مجموعه داده در دو فرمت اکسل و csv توسط تیم فنی دیتاهارت ارائه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.