دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده برای آموزش طبقه بندی در داده کاوی شامل دو گروه هدف و دو ویژگی
  • مجموعه داده برای آموزش طبقه بندی در داده کاوی شامل دو گروه هدف و دو ویژگی
کد : 3519

مجموعه داده برای آموزش طبقه بندی در داده کاوی شامل دو گروه هدف و دو ویژگی

قیمت : رایگان

استخراج خودکار دانش جدید و مفید از منابع داده ای حجیم موجود طی یک فرآیند غیربدیهی مشخص را نیز داده کاوی گفته اند البته در زبان ساده پیدا کردن الگوی پنهان در داده را داده کاوی می گویند. علاقه مندانی که در پی یادگیری داده کاوی هستند در اول کار با مشکل پیدا کردن دیتاست های شفاف و قابل فهم مواجه می شوند. این مجموعه داده برای اهداف آموزشی علاقه مندان به داده کاوی عرضه شده است. در این مجموعه داده درباره یک مورد و دو ویژگی آن مقادیری ارائه شده است. این دیتاست به خصوص برای طبقه بندی داده ها و آموزش و یادگیری در حوزه طبقه بندی داده ها بسیار مناسب است. در این دیتاست اطلاعات 250 مورد ارائه شده است. ستون آخر (labe) به عنوان ستون هدف و دو ستون اولی به عنوان ویژگی ها در نظر گرفته شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.