دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده کارکنان یک واحد تجاری
  • مجموعه داده کارکنان یک واحد تجاری

هوش تجاری با داده کاوی و علومی که به استخراج دانش از متن می پردازند ارتباط بسیاری دارد. هوش تجاری به دنبال استخراج اطلاعات تجاری و مدیریتی مفید برای استفاده مدیران و افراد در رده های بالای مدیریتی یک سازمان است. بدین ترتیب بین هوش تجاری و داده کاوی موراد مشترک بسیاری دیده می شود از جمله نیاز هر دو موضوع به دیتاست (مجموعه داده). در این مجموعه داده اطلاعاتی درباره کارکنان سازمان و ویزگی های مختلف آن ها ارائه شده است که برای آموزش و تحقیق در حوزه هوش تجاری مناسب است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.