دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده فروش های یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ
  • مجموعه داده فروش های یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ
  • مجموعه داده فروش های یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ
کد : 3523

مجموعه داده فروش های یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ

قیمت : رایگان

هوش تجاری با داده کاوی و علومی که به استخراج دانش از متن می پردازند ارتباط بسیاری دارد. هوش تجاری به دنبال استخراج اطلاعات تجاری و مدیریتی مفید برای استفاده مدیران و افراد در رده های بالای مدیریتی یک سازمان است. بدین ترتیب بین هوش تجاری و داده کاوی موراد مشترک بسیاری دیده می شود از جمله نیاز هر دو موضوع به دیتاست (مجموعه داده). در این مجموعه داده فروش های یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ با ویژگی ها بسیار زیاد جمع آوری شده است که برای آموزش و تحقیق در حوزه هوش تجاری مناسب است. در این مجموعه داده بیش از 8400 کالای فروخته شده و ویژگی های مرتبط با آن وجود دارد.  اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید.