دیتا هارت

دیتا هارت

مرجع مجموعه داده ها در تمامی رشته ها

  • مجموعه داده خرید مشتریان از وب سایت فروشگاه اینترنتی
  • مجموعه داده خرید مشتریان از وب سایت فروشگاه اینترنتی
  • مجموعه داده خرید مشتریان از وب سایت فروشگاه اینترنتی
  • مجموعه داده خرید مشتریان از وب سایت فروشگاه اینترنتی
کد : 3524

مجموعه داده خرید مشتریان از وب سایت فروشگاه اینترنتی

قیمت : 9900 تومان

داده ها منبع بسیار غنی از اطلاعات پنهان هستند که می توان به کمک این اطلاعات تصمیمات هوشمندی را اتخاذ کرد. در این میان دسته بندی یا طبقه بندی و تخمین یا پیش بینی دو شکل از تحلیل دادها محسوب می شوند که می توان به کمک آن ها مدلی جهت توصیف و تشریح داده ها استخراج نمود. در کنار توصیف و تشریح داده ها می توان برای داده های بعدی جهتی متصور شد. در این مجموعه داده یک فروشگاه اینترنتی بررسی شده است و احتمال خرید کالا توسط مشتری در آینده نزدیک بررسی شده است. در واقع مساله اصلی در این دیتاست پیش بینی یا تخمین زمان خرید محصول توسط مشتری است. این مجموعه داده شامل اطلاعات 662 مشتری با 11 ویژگی است. در کنار آن یک مجموعه تست به تعداد 474 متشری نیز ارائه شده است که می توان برای آزمایش مدل ایجاد شده مورد استفاده قرار گیرد. توضیحات ویژگی ها این دیتاست توسط تیم دیتاهارت تهیه شده است. اگر در زمینه نحوه استفاده از این دیتاست برای تحقیقات خود ابهاماتی دارید می توانید از آکادمی داده مشاوره بگیرید. برای آگاهی از دیتاست های منتشر شده توسط دیتاهارت می توانید به کانال تلگرامی ما بپیوندید. این دیتاست در دو فرمت محبوب داده کاوان یعنی فرمت اکسل و فرمت csv عرضه شده است.